Data Science

Data Science is het speelveld waar Big Data en Business Intelligence bij elkaar komen. Het heeft tot doel kennis en inzichten uit gegevens te halen via (statistische) analyses om uiteindelijk het besluitvormingsproces binnen een organisatie te ondersteunen.

Data Science en BI

Net als in Business Intelligence (BI) gaat Data Science over het analyseren en beheren van gegevens, het verkrijgen van inzichten en het visueel presenteren ervan. Dit gebeurt vooral met begrip van ‘wat er is gebeurd’ en ‘waarom het is gebeurd’. Wat Data Science daaraan toevoegt, zijn voorspellende analyses en artificial intelligence (machine learning). Deze technieken zijn bedoeld om te voorspellen ‘wat er gaat gebeuren’.

Big data

Vaak wordt Data Science gezien als de discipline die in staat is om de groeiende hoeveelheid gegevens voor organisaties te begrijpen. De term Big Data komt altijd in je op als we het hebben over Data Science. Big Data verwijst vaak naar ‘nieuwe’ gegevens die kunnen worden opgehaald uit externe gegevensbronnen van een organisatie en nieuwe technologie zoals Hadoop. Big Data kunnen gegevens zijn van sociale media, click streams, sensoren, maar verwijst ook naar verschillende soorten gegevens, zoals audio, video en foto.

Betwiste versus onbetwiste data

Een belangrijk punt van deze (big) data is de aard ervan. Waar de gegevens die zijn opgeslagen in interne datawarehouses mooi gestructureerd en onomstreden zijn, worden (big) data in een Analytics-omgeving per definitie betwist. Data Science gebruikt beide soorten gegevens om analyses uit te voeren.