Data Scientist

Onze Data Scientists zijn experts in advanced analytics. Ze hebben uitgebreide ervaring in het verkennen van grote hoeveelheden complexe, variabele en vaak niet-gemodelleerde data uit zowel bestaande als nieuwe gegevensbronnen. Ze houden de gegevenskwaliteit, validiteit en geschiktheid nauwlettend in de gaten. Ze analyseren deze gegevens en vertalen deze op een manier die kan worden gebruikt in statistische modellering. De modellen die ze hebben gebouwd, kunnen worden gebruikt in een productieomgeving en voegen waarde toe aan het bedrijf.

Achtergrond

Onze Data Scientists hebben een opleiding in econometrie, artificial intelligence, wiskunde of iets soortgelijks. Met deze achtergronden zijn ze experts in advanced analytics. Vanuit hun opleiding hebben ze een overzicht over de verschillende onderling verbonden issues met betrekking tot het verzamelen, analyseren, modelleren en voorspellen van data. Ze hebben ook geleerd hoe ze hun bevindingen, resultaten en conclusies (visueel) kunnen presenteren.

Modellen bouwen om inzichten te verkrijgen

Inzichten zijn één ding, maar Data Science wordt echt interessant wanneer het ook leidt tot inferentiële of zelfs voorspellende modellen. Deze modellen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om klantgedrag beter te begrijpen en te voorspellen. Onze Data Scientists hebben een goed begrip van de bedrijfsprocessen en weten welke soorten modellen kunnen worden gebruikt voor verschillende use cases. Ze kunnen de verschillende modellen bouwen en testen door het beste model te kiezen dat geschikt is voor het doel. Het ultieme doel is altijd om het beste model te bouwen, waarbij onze Data Engineers er altijd voor zorgen dat het model in een productieomgeving kan worden gebruikt. Echte waarde wordt alleen toegevoegd wanneer de gebouwde modellen worden gebruikt op echte data.